TVbox壳安卓APP最新实测免费可用接口线路配置大全+软件分享下载合集

以下接口搜集整理自互联网,不定期更新。接口地址经站长亲自测试,实际验证有效!

TVbox.jpg

校验方法满足以下两个标准:

1、接口网址可以正常在浏览器网页打开;

2、接口在TvBox系列软件配置后,影视内容可以正常播放。

https://cyuan.netlify.app/

https://raw.githubusercontent.com/YuanHsing/freed/master/TVBox/meow.json

https://9xi4o.tk/0725.json

https://gcore.jsdelivr.net/gh/GaiVmao/dianshiyuan/yuan2.txt

https://bitbucket.org/xduo/duoapi/raw/master/xpg.json

https://download.kstore.space/download/2883/PY/uera.txt

http://pandown.pro/tvbox/tvbox.json

http://home.jundie.top:81/top98.json

https://pastebin.com/raw/gtbKvnE1

https://pastebin.com/raw/sbPpDm9G

https://dxawi.github.io/0/0.json

https://kjsc0310.github.io/tvy/jk9.json

https://raw.liucn.cc/box/m.json

https://raw.githubusercontent.com/liu673cn/box/main/m.json

http://home.jundie.top:81/TVBox/yosakoi.json

https://raw.githubusercontent.com/c120487/00/main/00315.txt

http://tt.58cxz.com/001.json

https://raw.githubusercontent.com/pdscxz/TV/main/video/tv4k.json

http://tt.58cxz.com/duocang.txt

https://weixine.net/ysc.json

https://肥猫.live

http://肥猫.com/

https://www.饭太硬.com/

https://xhdwc.tk/0

https://100km.top/0

http://cdn.qiaoji8.com/tvbox.json

https://mirror.ghproxy.com/raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/0825.json

https://mirror.ghproxy.com/raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/js.json

https://github.moeyy.xyz/https://raw.githubusercontent.com/xyq254245/xyqonlinerule/main/XYQTVBox.json

https://weixine.net/api.json

https://cf.weixine.net/api.json

https://la.kstore.space/download/2883/0110.txt

https://raw.githubusercontent.com/xianyuyimu/TVBOX-/main/TVBox/%E4%B8%80%E6%9C%A8%E8%87%AA%E7%94%A8.json

https://szyyds.cn/tv/x.json

https://raw.githubusercontent.com/XiaoYiChaHang/tvbox/main/ysj.json

https://raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/js.json

https://fastly.jsdelivr.net/gh/ls125781003/dmtg@master/zy.json

https://jsd.cdn.zzko.cn/gh/ls125781003/dmtg@master/zy.json

https://omii.top/web/%E5%BD%B1%E8%A7%86/

http://pandown.pro/tvbox/tvbox.json

http://home.jundie.top:81/top98.json

https://raw.githubusercontent.com/yyfxz/yyfx/main/yyfx.json

https://jihulab.com/huasjf/jf/-/raw/main/xmbjm.json

https://github.com/liu673cn/box

https://github.com/qist/tvbox

https://github.com/Dong-learn9/TVBox-zyjk

0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码